Sådan bruger du DALL-E 2: Udforskning og muligheder

DALL-E 2 er et AI-system skabt af OpenAI, som kan generere realistiske billeder og ændringer ud fra tekstbeskrivelser. Navnet “DALL-E” stammer fra kombinationen af “Salvador Dali” og “WALL-E”, hvilket henviser til kunstnerens og robotfigurens surrealistiske og generative kreativitet. DALL-E 2 giver dig mulighed for at skabe kunst og visuelt materiale blot ved hjælp af tekstbeskrivelser, uden at du behøver at have kunstnerisk talent. AI'en klarer billedgenereringen for dig.

Med DALL-E 2 kan du generere helt originale billeder ud fra tekstopfordringer, som du skriver. Du kan også redigere og manipulere eksisterende billeder og fotos på kreative måder. DALL-E 2 giver dig mulighed for at generere stiliseret kunst i historiske, kunstneriske og fantasy-stilarter. Det kan producere billeder til logodesigns, produktmock-ups, interiørdesign, landskaber, mennesker og meget mere.

I det væsentlige giver DALL-E 2 dig mulighed for at visualisere stort set hvad som helst med AI-genererede billeder ved hjælp af enkle beskrivelser af det, man ønsker at skabe. Hvor fedt er det ikke?

DALL-E 2: Rejse gennem dets udvikling og kontekst

DALL-E 2 er efterfølgeren til DALL-E, en AI-billedgenerator, der tidligere blev lanceret i 2021 af OpenAI. OpenAI-forskere har arbejdet på DALL-E 2 siden 2019. Projektet har til formål at udvikle en AI, der assisterer – snarere end erstatter – den menneskelige kreativitet. På trods af sit navn er DALL-E 2 ikke rigtig intelligent i menneskelig forstand. Den genererer blot billeder, der statistisk set matcher det semantiske indhold af de tekstmæssige “prompts”, som brugeren giver.

Forståelse af hjernen i DALL-E 2: AI's virkemåde

AI-modellen bag DALL-E 2 indeholder to hovedkomponenter: en tekstkoder, der repræsenterer din prompt som en højdimensionel vektor, og en billeddekoder, der genererer billeder baseret på denne tekstvektor.

Tekstenkoderen er blevet trænet på hundredvis af millioner af menneskeskrevne billedtekster for at lære at repræsentere en skriftlig beskrivelse.

Billeddekoderen er blevet trænet ved at sammenligne sine kandidatbilleder med de originale billeder, der svarer til en billedtekst.

Når du indtaster en “prompt”, omdanner DALL-E 2's tekstkoder den til en vektor, som billeddekoderen kan fortolke for at producere 3 billeder, der svarer til din beskrivelse. AI'en anvender diffusionsmønstre, en teknik, der gradvist omdanner støj til realistiske billeder over tid. Dette hjælper DALL-E 2 med at producere fotorealistiske resultater i høj opløsning.

Kom godt i gang med DALL-E 2: Registrering og de første kreationer

Registrer dig og opret en konto

Du skal først registrere dig for en OpenAI-konto. Du skal angive grundlæggende oplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse og oprette en adgangskode.

Her er linket til at registrere: https://openai.com/product/dall-e-2

DALL-E 2-grænsefladen og de vigtigste funktioner

DALL-E 2-grænsefladen er tilgængelig via en browser. De vigtigste funktioner er :

 • Et tekstfelt, hvor du indtaster din tekstbeskrivelse.
 • En “Upload”-mulighed til at uploade eksisterende billeder, som du ønsker at ændre eller generere variationer.
 • En “Generate”-knap til at fremstille billeder baseret på din tekstprøve.
 • Når billederne er genereret, får du vist 4 muligheder, der er skabt af AI. Du kan derefter vælge en for at gemme eller generere nye variationer.
 • En “Rediger”-funktion, der giver dig mulighed for at ændre de genererede billeder ved at slette dele og indtaste en ny prompt.
 • En “Variations”-mulighed til at fremstille yderligere genererede billeder baseret på den samme prompt.
 • En “Save to Collection”-knap til at organisere dine billeder i samlinger for at gøre det lettere at få adgang til dem senere.

Generering af dine første billeder

Når du har en konto og har adgang til DALL-E 2, skal du blot

 • Indtast en kort “prompt” på 5-10 ord, der beskriver det billede, du ønsker at oprette. (Du må kun bruge engelsk i indtastningerne)
 • Klik på knappen “Generate” (generer).
 • Vent ca. 30 sekunder, mens AI'en genererer 4 billeder baseret på din prompt.
 • Gennemgå de 4 muligheder, og vælg den, du foretrækker.
 • Gem billedet til en samling, hvis du ønsker det

Start med enkle, ligetil prompter for at gøre dig fortrolig med systemet. Gør derefter gradvist dine prompter mere komplekse og detaljerede, efterhånden som du får erfaring med DALL-E 2.

Her er et eksempel med prompten “en hvid hund løber på en mark”

Så ser vi resultatet, med prompt øverst og de 4 billeder nedenunder.

Udvikling af en effektiv prompt: Kunsten at vejlede DALL-E 2

Anatomi af en effektiv prompt

Den vigtigste faktor, der bestemmer kvaliteten af DALL-E 2-billederne, er promptet. Effektive prompter er :

 • Detaljerede: Indeholder mange adjektiver, objekter, stilarter, sammenhænge og specifikke træk.
 • Fokuserede : De omhandler et enkelt, kortfattet koncept eller en scene i stedet for flere idéer.
 • Specifikke : Nævn konkrete detaljer, der giver AI bogstavelige ledetråde til at indarbejde i billedet.
 • Stiliseret : Inddrag kunstneriske stilarter, medier og tidsperioder, der gennemsyrer billedgenereringen.
 • Eksperimenterende : Omform, udvid og ændr dine opfordringer for at skabe nye variationer.
 • Passende : Undgå fordomsfuldt, skadeligt eller ulovligt indhold, der ikke er i overensstemmelse med DALL-E 2's anvendelsesformål.
 • Brug af adjektiver, genstande, stilarter og andre detaljer

For at generere billeder af høj kvalitet skal du sigte efter at bruge opfordringer med :

 • 5+ adjektiver, der beskriver nøgleelementer (f.eks. farve, form, følelse, kontekst osv.)
 • 3+ karakteristiske genstande, der er centrale for scenen eller forestillingen
 • 1-2 kunstneriske stilarter, medier eller tidsperioder til at forankre generationen
 • 2+ kontekster, steder eller miljøer, hvor scenen kunne finde sted
 • Passende verber og præpositioner til at binde de forskellige elementer sammen

Prøv at skabe din opfordring ved at fremkalde så mange visuelle detaljer som muligt i din opfordring. Jo mere nuancerede oplysninger du giver, jo bedre vil det billede, der skabes af DALL-E 2, passe til din vision.

Her er et eksempel på en kompleks prompt for DALL-E 2:

“iphone lavet af terracotta fra Harappa, Indus Valley Civilization, Pakistan; 2600-1900 f.Kr., studiolys”

– Den angiver et centralt objekt – en iPhone
– Den nævner, at iPhonen er lavet af terracotta, for at tilføje et usædvanligt udseende
– Den placerer objektet i en specifik kulturel og geografisk kontekst – Indus Valley Civilization i Harappa, Pakistan, ca. 2600-1900 f.Kr.
– Den forankrer generationen i en historisk stil og periode – det gamle Indus
– Den nævner lysforhold – studiolys – for at styre den visuelle gengivelse

Denne opfordring anvender flere af de nævnte teknikker:

– Den giver 3+ karakteristiske genstande: en iPhone, terracotta, studiolys
– Den forankrer generationen i en stil (“terracotta”) og en historisk periode (Indus)
– Den sætter scenen i en specifik kontekst: Harappa, Indus-dalen, 2600-1900 f.Kr.
– Den bruger verber og præpositioner til at forbinde elementerne: “iPhone lavet af… fra Harappa”

Styrkerne ved denne opfordring er:

– Den høje grad af specificitet: sted, periode og materiale er præcist defineret
– Den usædvanlige, men plausible detalje: en iPhone af terracotta fra bronzealderen
– Den overordnede sammenhæng: alle elementer kombineres logisk i den beskrevne scene

Sammenfattende kan man sige, at denne velstrukturerede og detaljerede prompt burde give et meget specifikt og interessant billede takket være alle de oplysninger, som AI-modellen har fået. Det er et godt eksempel på, hvordan en kompleks prompt effektivt kan styre billedgenerering med DALL-E 2.

Denne type udførlige og nuancerede prompt er nødvendig for at producere fotorealistiske og meget specifikke billeder med DALL-E 2. Jo flere oplysninger du kan give AI-modellen, jo større sandsynlighed er der for, at den præcist kan indfange og repræsentere den scene, du har i tankerne.

Udfordring til kompleks billedgenerering: Tips og teknik

Til ambitiøs billedgenerering som f.eks:

 • Komplekse scener med flere objekter
 • Ændrede eller kombinerede eksisterende billeder
 • Fotorealistiske repræsentationer af situationer fra den virkelige verden

Prøv teknikker som :

 • Nedbrydning af din prompt i 2+ kortere, enklerebeskrivelser for at generere referencebilleder
 • Redigering/kombination af de bedste referencegenerationer ved hjælp af DALL-E 2 redigeringsværktøjerne
 • Gradvis forbedring af dit prompt gennem flere generationer og ændringer
 • Uddelegér delopgaver (f.eks. generering af individuelle objekter) og kombiner resultaterne

Med komplekse prompter er det ofte nødvendigt med flere generationer og iterative ændringer for at producere billeder af høj kvalitet, der fuldt ud realiserer din vision. Vær tålmodig, eksperimentér ofte og forædl dine prompts over tid.

Generering af stiliserede billeder

Generering af kunstneriske gengivelser

Hvis du vil generere kunstneriske gengivelser, skal du inkludere stilistiske nøgleord som f.eks:

 • Oliemaling, akvarel, kulskitse, digital kunst, pixelkunst
 • Impressionistisk, surrealistisk, abstrakt ekspressionistisk, kubistisk osv.
 • Angiv en kunstnerisk stil: “i stil med Van Gogh”, “Picasso-agtig” osv.
 • Prøv flere stilarter: “Et abstrakt akvarelmaleri i en surrealistisk stil”.
 • Varier kompleksiteten: enkle → detaljerede scener fungerer bedst for hver stilart.
 • Udarbejd animationer: Tilføj “GIF” eller “animation”.
 • Eksperimenter til det yderste! Bland renæssancestil med pixelkunst, anime med pointillisme osv.
 • Producer historiske og historiske billeder

Du kan give indikationer på stilen i “tiden”, f.eks:

 • Stenalder
 • Det gamle Egypten, Grækenland, Rom
 • Middelalderen
 • Renæssance
 • Victoriansk æra
 • 1980'erne, 1990'erne

Du kan forestille dig specifikke begivenheder, steder eller genstande:

 • Anachronismer: “En egyptisk fest med iPhones”.
 • Begivenhed nævner: “Underskrivelsen af uafhængighedserklæringen”
 • Kulturelt passende genstande, tøj, arkitektur.
 • Oprettelse af illustrerede billeder

Det er helt muligt at specificere billedets formål:

 • Tutorials
 • Diagrammer om sundhed og videnskab
 • Kort
 • Illustrationer til bøger
 • Clipart
 • infografikker

Brug :

 • “En illustreret…”
 • “Et diagram, der viser…”
 • “Clipart af…”
 • “Et etiketdiagram af…”

Redigering og manipulation af billeder

Der er to andre interessante værktøjer, som man kan bruge i Dall-2, nemlig inpainting for at ændre en del af billedet, og outpainting, som gør det muligt at fortsætte og udvide eksisterende billeder på nye og interessante måder, samtidig med at deres indhold og stil forbliver konsekvent.

Inpainting med DALL-E 2: Kunsten at slette og udfylde huller

Inpainting bruger DALL-E 2's redigeringsværktøjer til at :

 • Fjerne uønskede genstande/personer fra fotos
 • Slet paneler, plakater eller distraherende elementer
 • Slet beskadigede/ufuldstændige dele af billeder

Du kan derfor:

 1. tilføj et billede ved at klikke på “Upload”
 2. Vælg viskelæderværktøjet
 3. Slet den uønskede del
 4. Indtaste en prompt, der beskriver, hvad du ønsker i stedet
 5. Justere prompten i henhold til resultaterne

Nogle tips:

 • Slet langsomt for at forfine dit valg.
 • Angiv en detaljeret og specifik prompt.
 • Generer flere billeder og sammenlign/kombiner resultaterne.

Outpainting med DALL-E 2: Udvid din kreative horisont

 • Billeder
 • Artwork
 • Grafik

Du :

 1. Upload et billede
 2. Vælg “Tilføj generativ ramme
 3. Vælg, hvor du vil forstørre billedet
 4. Indtast en prompt om, hvad du vil have, her har jeg sat “Byen i baggrunden”

Jeg synes resultaterne er rigtig gode med Outpainting, det er en af de mest interessante muligheder i forhold til konkurrenterne.

Husk at angive hvordan du vil udvide ved at beskrive :

 • Yderligere kontekst
 • Yderligere detaljer
 • Fortsættelser af motiver/emner

Inspirere variationer: Fra produktdesign til grafisk kunst

 1. Upload et billede
 2. Fjern baggrund (valgfrit)
 3. Indtast en prompt, der beskriver de ønskede ændringer
 4. Vælg “Generer variationer
 5. Gennemgå nye versioner
 6. Vælg/kombiner de bedste variationer

Du kan variere :

 • Vinkler
 • Stilarter
 • Vejrforhold
 • Karakterer/emner

Andre anvendelser og brugssituationer

Produktdesign og grafisk design

DALL-E 2 kan bruges til produktdesign og grafisk design, f.eks. til at skabe produktmock-ups, emballagemock-ups og designkoncepter. Teknikkerne omfatter upload af produktbilleder, sletning af baggrunde, ændring af eksisterende designs og kombination af elementer fra flere designs. Du kan generere koncepter og variationer for at udforske forskellige muligheder. Du kan f.eks. generere produktmock-ups “Produkt af en vandflaske i glas med flip-top-låg på et træbord” eller logokoncepter “Et 2d, symmetrisk, fladt logo til en blockchain-virksomhed, der er elegant og enkelt. Det skal være af sort nuance og skal være subtilt.”

DALL-E 2 og konceptkunst: Stimulering af idéudvikling

DALL-E 2 excellerer i at generere konceptkunst og ideere designmuligheder. Du kan udvikle koncepter til bogomslag, filmplakater, karakterdesigns, køretøjsdesigns og meget mere. Gode teknikker omfatter iterativ konceptudvikling, outsourcing af delopgaver som f.eks. generering af individuelle karakterer og kombination af elementer fra flere koncepter for at fremme nytænkning. Du kan f.eks. generere “design af fantasy byporte i stil med World of Warcraft” eller “skitser af rumvæsner til en science fiction-film”

DALL-E 2 til undervisning: Billeder og diagrammer til læring

DALL-E 2 kan producere billeder og diagrammer til undervisningsbrug, der er klare, enkle og velmærkede. Anvendelserne omfatter generering af matematiske ligninger, videnskabelige diagrammer, anatomiske illustrationer, historiske scener og tidslinjer. Gode teknikker omfatter fokus på klarhed og enkelhed, mærkning af dele og komponenter, inddragelse af billedtekster til brug for kontekst, generering af multipletter til sammenligning og gentagelse for at forbedre kvaliteten. Du kan f.eks. generere “et detaljeret anatomisk diagram af den menneskelige hånd med mærkning af knogler og sener” eller “en trinvis visuel tidslinje over den amerikanske revolution med billedtekster”

Udvikl dit kunstneriske talent med DALL-E 2

Hvor kan du få inspiration til dine DALL-E 2-kreationer?

Inspirationskilder til DALL-E 2 tekstopgaver og projekter er bl.a:

 • Wikipedia-artikler om de emner, som du vil generere billeder til
 • Kunsthistoriske bøger om forskellige epoker eller stilarter
 • Inspirationswebsteder for design med produkter, grafik og visuelt materiale
 • Sider med royaltyfrie fotos til at få ideer til fotografiske koncepter
 • Billedsøgemaskiner til generel visuel inspiration
 • Gennemse subreddits som r/Art, r/DesignPorn, for at få inspiration
 • Sociale medier som Pinterest og Instagram eller Twitter

Nøglen er at udsætte dig selv for nye ideer, stilarter og visuelle stimuli, som du kan omsætte til DALL-E 2-prompts og generationer.

Effektiv brainstorming: Metoder til at generere prompts og projekter

Teknikker til at finde nye DALL-E 2 tekstprompts og projekter omfatter bl.a:

 • Brainstorming ved fri association – Skriv alt ned, hvad du kommer i tanke om
 • Opstilling af lister – Skriv emner, stilarter, egenskaber og funktioner ned
 • Mind-mapping – Visuel organisering af relaterede begreber på et kort
 • Spørgsmålsgenerering – Stil dig selv spørgsmålene “hvem?”, “hvad?”, “hvordan?
 • Sammensatte prompt-teknikker – kombinér flere idéer i ét prompt
 • Undersøgelse af interessante koncepter – Læs artikler om de emner, du vil generere
 • Tag det skridt for skridt – Opdel store projekter i enkle prompter, som du kan generere enkeltvis og derefter kombinere

Du skal ikke bekymre dig, hvis dine første forsøg med DALL-E 2 virker lidt kluntede eller banale. Som med ethvert nyt kreativt værktøj tager det tid at vænne sig til det og udvikle en intuition omkring det. Men med regelmæssig øvelse vil du blive mere og mere fortrolig med at komme med originale og stærke idéer at udforske.

Inspiration kommer ikke altid spontant, uanset hvor genial du er! Du er nødt til at nære din fantasi ved at udsætte dig selv for nye idékilder – læs bøger om uventede emner, scan usædvanlige billeder, se på verden omkring dig med friske øjne. Og når du begynder at lede efter idéer til DALL-E 2, skal du prøve forskellige teknikker for at stimulere din kreativitet, f.eks. ved at lave lister med frie associationer, kombinere fjerne koncepter eller ændre eksisterende opfordringer.

Med tiden og med øvelse vil det blive mere og mere naturligt at udvikle kreative idéer og projekter med DALL-E 2. Men glem aldrig at blive ved med at give næring til din fantasi og lege med selve den kreative proces. Det er den bedste måde at blive en inspireret og effektiv DALL-E 2-bruger på!

Er DALL-E 2 gratis?

Desværre nej, altså ikke helt, DALL-E 2 har en kreditbaseret prisstruktur. Et forudbestemt antal kreditter vil blive givet til nye brugere for at skabe, ændre eller variere fotos. I modsætning til ændring og variation resulterer generering i fire billeder for én kredit. Kreditter kan tilføjes i intervaller på 15 dollars, eller de kan opkræves månedligt med en sats på 15 dollars den anden måned og 50 dollars den første måned.

OmkostningerKreditterAntal billeder
Første månedGRATIS50200
Hver efterfølgende månedGRATIS1560
Yderligere kreditpakker15 $115460

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *