Hoe DALL-E 2: Exploratie en Mogelijkheden te gebruiken

DALL-E 2 is een AI-systeem gemaakt door OpenAI dat realistische beelden en aanpassingen kan genereren uit tekstbeschrijvingen. De naam “DALL-E” komt van de combinatie van “Salvador Dali” en “WALL-E”, verwijzend naar de surrealistische en generatieve creativiteit van de kunstenaar en het robotpersonage. Met DALL-E 2 kun je kunst en visuals creëren door simpelweg tekstbeschrijvingen te gebruiken, zonder dat je artistiek talent nodig hebt. De AI doet de beeldgeneratie voor jou.

Met DALL-E 2 kun je volledig originele beelden genereren uit tekstbeschrijvingen die je schrijft. U kunt ook bestaande afbeeldingen en foto's op creatieve manieren bewerken en manipuleren. Met DALL-E 2 kunt u gestileerde kunst genereren in historische, artistieke en fantasiestijlen. Het kan beelden produceren voor logo ontwerpen, product mock-ups, interieur design, landschappen, mensen en meer.

In wezen geeft DALL-E 2 u de kracht om vrijwel alles te visualiseren met AI-gegenereerde beelden, met behulp van eenvoudige beschrijvingen van wat men wil creëren. Hoe cool is dat?

DALL-E 2: reis door zijn evolutie en context

DALL-E 2 is de opvolger van DALL-E, een AI-beeldgenerator die eerder in 2021 door OpenAI werd gelanceerd. Onderzoekers van OpenAI werken sinds 2019 aan DALL-E 2. Het project wil een AI ontwikkelen die menselijke creativiteit bijstaat – in plaats van vervangt. Ondanks zijn naam is DALL-E 2 niet echt intelligent in menselijke zin. Het genereert gewoon beelden die statistisch overeenkomen met de semantische inhoud van de tekstuele “prompts” die de gebruiker geeft.

Het brein van DALL-E 2 begrijpen: de innerlijke werking van AI

Het AI-model achter DALL-E 2 bestaat uit twee hoofdcomponenten: een tekstcoder die uw prompt voorstelt als een hoogdimensionale vector, en een beelddecoder die beelden genereert op basis van die tekstvector.

De tekstcoder is getraind op honderden miljoenen door mensen geschreven bijschriften om te leren hoe een geschreven beschrijving moet worden weergegeven.

De afbeeldingsdecoder is getraind door kandidaat-afbeeldingen te vergelijken met de originele afbeeldingen die bij een bijschrift horen.

Wanneer u een aanwijzing invoert, zet de tekstcoder van DALL-E 2 deze om in een vector die de afbeeldingsdecoder kan interpreteren om 3 beelden te produceren die overeenkomen met uw beschrijving. De AI gebruikt diffusiepatronen, een techniek die ruis geleidelijk omzet in realistische beelden. Hierdoor produceert DALL-E 2 fotorealistische resultaten met een hoge resolutie.

Aan de slag met DALL-E 2: Registratie en eerste creaties

Registreren en een account aanmaken

Je moet je eerst registreren voor een OpenAI account. Je moet basisgegevens opgeven zoals je naam, e-mailadres en een wachtwoord aanmaken.

Hier is de link om te registreren: https://openai.com/product/dall-e-2

De DALL-E 2 interface en belangrijkste functies

De interface van DALL-E 2 is toegankelijk via een browser. De belangrijkste functies zijn :

 • Een tekst prompt box waar u uw tekstbeschrijving invoert.
 • Een “Upload” optie om bestaande beelden te uploaden die u wilt wijzigen of variaties wilt genereren.
 • Een “Genereer” knop om afbeeldingen te produceren op basis van uw tekstaanvraag.
 • Nadat de afbeeldingen zijn gegenereerd, krijgt u 4 door de AI gemaakte opties te zien. U kunt er een selecteren om op te slaan of nieuwe variaties te genereren.
 • Een functie “Bewerken” waarmee u de gegenereerde afbeeldingen kunt wijzigen door delen te verwijderen en een nieuwe aanwijzing in te voeren.
 • Een optie “Variaties” om extra gegenereerde beelden te produceren op basis van dezelfde vraag.
 • Een knop “Opslaan in collectie” om uw afbeeldingen te organiseren in collecties, zodat ze later gemakkelijker toegankelijk zijn.

Uw eerste beelden genereren

Zodra u een account heeft en toegang heeft tot DALL-E 2, hoeft u alleen maar

 • Voer een korte tekstuele “prompt” in, 5-10 woorden, die het beeld beschrijft dat u wilt maken. (U moet alleen Engels gebruiken voor de prompts)
 • Klik op de “Genereer” knop.
 • Wacht ongeveer 30 seconden terwijl de AI 4 afbeeldingen genereert op basis van uw vraag.
 • Bekijk de 4 opties en kies degene die u verkiest.
 • Sla de afbeelding desgewenst op in een collectie

Begin met simpele, eenvoudige aanwijzingen om vertrouwd te raken met het systeem. Maak uw aanwijzingen dan geleidelijk complexer en gedetailleerder naarmate u meer ervaring krijgt met DALL-E 2.

Hier is een voorbeeld met de prompt “een witte hond loopt in een veld

Zo zien we het resultaat, met de prompt bovenaan en de 4 afbeeldingen eronder.

Een effectieve prompt ontwikkelen: de kunst van het begeleiden van DALL-E 2

De anatomie van een effectieve prompt

De belangrijkste factor die de kwaliteit van de DALL-E 2 beelden bepaalt, is de prompt. Effectieve prompts zijn :

 • Gedetailleerd: bevatten veel adjectieven, objecten, stijlen, contexten en specifieke kenmerken.
 • Gericht : gericht op een enkel, beknopt concept of scène in plaats van verschillende ideeën.
 • Specifiek : Vermeld concrete details die de AI letterlijke aanwijzingen geven om in het beeld te verwerken.
 • Gestileerd : artistieke stijlen, media en tijdsperioden gebruiken om het beeld te genereren.
 • Experimenteel : Herdefinieer, verleng en wijzig je aanwijzingen om nieuwe variaties te genereren.
 • Passend : Vermijd bevooroordeelde, schadelijke of illegale inhoud die niet in overeenstemming is met het gebruik van DALL-E 2.
 • Gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, objecten, stijlen en andere details

Om beelden van hoge kwaliteit te genereren, streef je naar prompts met :

 • 5+ adjectieven die belangrijke kenmerken beschrijven (bv. kleur, vorm, emotie, context, enz.)
 • 3+ kenmerkende objecten die centraal staan in de scène of voorstelling
 • 1-2 artistieke stijlen, media of tijdsperioden om de generatie te verankeren
 • 2+ contexten, plaatsen of omgevingen waar de scène zich zou kunnen afspelen
 • Passende werkwoorden en voorzetsels om de verschillende elementen met elkaar te verbinden

Probeer in je prompt zoveel mogelijk visuele details op te roepen. Hoe meer genuanceerde informatie u verstrekt, hoe beter het door DALL-E 2 gecreëerde beeld zal overeenstemmen met uw visie.

Hier is een voorbeeld van een complexe prompt voor DALL-E 2:

“iphone gemaakt van terracotta uit Harappa, Indus Valley Civilization, Pakistan; 2600-1900 BC, studio licht”

– Het specificeert een centraal object – een iPhone
– Het vermeldt dat de iPhone gemaakt is van terracotta, om een ongebruikelijk uiterlijk toe te voegen
– Het plaatst het object in een specifieke culturele en geografische context – de Indus Valley Civilization in Harappa, Pakistan, circa 2600-1900 voor Christus
– Het verankert de generatie in een historische stijl en periode – de oude Indus
– Het vermeldt de lichtomstandigheden – studiolicht – om de visuele weergave te sturen

Deze prompt gebruikt verschillende van de genoemde technieken:

– Het geeft 3+ onderscheidende objecten: een iPhone, terracotta, studiolicht
– Het verankert de generatie in een stijl ('terracotta') en historische periode (de Indus)
– Het plaatst de scène in een specifieke context: Harappa, Indusvallei, 2600-1900 v.Chr.
– Het gebruikt werkwoorden en voorzetsels om de elementen te verbinden: ‘iPhone gemaakt van…uit Harappa'

De sterke punten van deze prompt zijn:

– De hoge mate van specificiteit: plaats, periode en materiaal zijn nauwkeurig omschreven
– Het ongebruikelijke maar plausibele detail: een terracotta iPhone uit de Bronstijd
– De algemene samenhang: alle elementen combineren logisch in de beschreven scène

Samengevat zou deze goed gestructureerde en detailrijke prompt een zeer specifiek en interessant beeld moeten opleveren, dankzij alle informatie die aan het AI-model is verstrekt. Het is een goed voorbeeld van hoe een complexe prompt de beeldgeneratie met DALL-E 2 doeltreffend kan sturen.

Dit soort uitgebreide en genuanceerde aanwijzingen zijn nodig om fotorealistische en zeer specifieke beelden te produceren met DALL-E 2. Hoe meer informatie je het AI-model kunt geven, hoe groter de kans dat het de scène die je in gedachten hebt nauwkeurig vastlegt en weergeeft.

Uitdaging voor complexe beelden: Tips en techniek

Voor ambitieuze beeldgeneratie zoals :

 • Complexe scènes met meerdere objecten
 • Gemodificeerde of gecombineerde bestaande beelden
 • Fotorealistische representaties van echte situaties

Probeer technieken zoals :

 • Uw vraag opdelen in 2+ kortere, eenvoudigerebeschrijvingen om referentiebeelden te genereren
 • De beste referentiegeneraties bewerken/combineren met de DALL-E 2 editing tools
 • Geleidelijk verbeteren van uw prompt door meerdere generaties en aanpassingen
 • Subtaken uitbesteden (bv. genereren van individuele objecten) en de resultaten combineren

Bij complexe aanwijzingen zijn vaak meerdere generaties en iteratieve wijzigingen nodig om beelden van hoge kwaliteit te produceren die uw visie volledig realiseren. Wees geduldig, experimenteer vaak en verfijn uw aanwijzingen in de loop van de tijd.

Gestileerde beelden genereren

Artistieke weergaven genereren

Om artistieke renderings te genereren, neem je stilistische sleutelwoorden op zoals :

 • Olieverf, aquarel, houtskoolschets, digitale kunst, pixelkunst
 • Impressionistisch, surrealistisch, abstract expressionistisch, kubistisch, enz.
 • Vermeld een artistieke stijl: “in de stijl van Van Gogh”, “Picasso-achtig”, enz.
 • Probeer verschillende stijlen: “Een abstract aquarelschilderij in surrealistische stijl”.
 • Varieer de complexiteit: eenvoudige → gedetailleerde scènes werken het best voor elke stijl.
 • Maak animaties: Voeg “GIF” of “animatie” toe.
 • Experimenteer tot het uiterste! Meng renaissancestijl met pixelkunst, anime met pointillisme, enz.
 • Historische en historische beelden produceren

Je kunt stijlindicaties geven in de “tijd”, bijvoorbeeld:

 • Stenen Tijdperk
 • Oude Egypte, Griekenland, Rome
 • Middeleeuwen
 • Renaissance
 • Victoriaanse tijdperk
 • 1980, 1990

Je kunt je specifieke gebeurtenissen, plaatsen of voorwerpen voorstellen:

 • Anachronismen: “Een Egyptisch feest met iPhones”.
 • Gebeurtenissen: “De ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring”
 • Cultureel passende voorwerpen, kleding, architectuur.
 • Creatie van geïllustreerde beelden

Het is volledig mogelijk om het doel van de afbeelding te specificeren:

 • Tutorials
 • Diagrammen voor gezondheid en wetenschap
 • Kaarten
 • Boekillustraties
 • Clipart
 • infographics

Gebruik:

 • “Een geïllustreerde…”
 • “Een diagram met…”
 • “Clipart van…”
 • “Een labeldiagram van…”

Afbeeldingen bewerken en manipuleren

Er zijn twee andere interessante gereedschappen om te gebruiken in Dall-2, inpainting om een deel van de afbeelding te veranderen, en outpainting, waarmee bestaande afbeeldingen kunnen worden voortgezet en uitgebreid op nieuwe en interessante manieren, terwijl ze consistent blijven met hun inhoud en stijl.

Inpainting met DALL-E 2: De kunst van het wissen en opvullen van gaten

Inpainting gebruikt de bewerkingstools van DALL-E 2 om :

 • Ongewenste objecten/mensen uit foto's te verwijderen
 • Panelen, posters of afleidende elementen te verwijderen
 • Beschadigde/onvolledige delen van foto's verwijderen

U kunt dus:

 1. een afbeelding toevoegen door op “Upload” te klikken
 2. Het gummetje selecteren
 3. Het ongewenste deel verwijderen
 4. Voer een prompt in die beschrijft wat u in plaats daarvan wilt
 5. De prompt aanpassen aan de resultaten

Enkele tips:

 • Wis langzaam om uw selectie te verfijnen.
 • Geef een gedetailleerde en specifieke prompt.
 • Genereer verschillende beelden en vergelijk/combineer de resultaten.

Outpainting met DALL-E 2: Verbreed je creatieve horizon

 • Foto's
 • Kunstwerk
 • Graphics

U :

 1. Upload een afbeelding
 2. Selecteer “Generatief kader toevoegen
 3. Kies waar je de afbeelding wilt vergroten
 4. Geef aan wat je wilt, hier heb ik “De stad op de achtergrond” gezet

Ik denk dat de resultaten echt goed zijn met Outpainting, het is een van de meest interessante opties in vergelijking met de concurrentie.

Vergeet niet aan te geven hoe uit te breiden door te beschrijven :

 • Extra context
 • Extra details
 • Voortzettingen van motieven/onderwerpen

Variaties inspireren: Van productontwerp tot grafische kunst

 1. Afbeelding uploaden
 2. Achtergrond verwijderen (optioneel)
 3. Voer een vraag in die de gewenste wijzigingen beschrijft
 4. Selecteer “Variaties genereren
 5. Nieuwe versies bekijken
 6. Selecteer/combineer de beste variaties

U kunt variëren :

 • Hoeken
 • Stijlen
 • Weersomstandigheden
 • Personages/onderwerpen

Andere toepassingen en gebruikssituaties

Product en grafisch ontwerp

DALL-E 2 kan worden gebruikt voor product- en grafisch ontwerp, zoals het maken van productmock-ups, verpakkingsmock-ups en ontwerpconcepten. De technieken omvatten het uploaden van productafbeeldingen, het verwijderen van achtergronden, het aanpassen van bestaande ontwerpen en het combineren van elementen uit meerdere ontwerpen. U kunt concepten en variaties genereren om verschillende mogelijkheden te verkennen. Je kunt bijvoorbeeld product mock-ups genereren “Product van een glazen waterfles met klapdeksel op een houten tafel” of logo concepten “Een 2d, symmetrisch, plat logo voor een blockchain bedrijf dat strak en eenvoudig is. Het moet een zwarte tint hebben en subtiel zijn.”

DALL-E 2 en conceptuele kunst: ideeën stimuleren

DALL-E 2 blinkt uit in het genereren van conceptuele kunst en het ideëren van ontwerpmogelijkheden. Je kunt concepten ontwikkelen voor boekomslagen, filmposters, karakterontwerpen, voertuigontwerpen en meer. Goede technieken omvatten iteratieve conceptontwikkeling, het uitbesteden van subtaken zoals het genereren van individuele karakters, en het combineren van elementen van verschillende concepten om nieuwheid te stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld “fantasy city gate designs in de stijl van World of Warcraft” of “Alien creature sketches for a science fiction film” genereren

DALL-E 2 voor onderwijs: afbeeldingen en diagrammen voor het leren

DALL-E 2 kan educatieve afbeeldingen en diagrammen produceren die duidelijk, eenvoudig en goed gelabeld zijn. Toepassingen zijn onder meer het genereren van wiskundige vergelijkingen, wetenschappelijke diagrammen, anatomische illustraties, historische scènes en tijdlijnen. Goede technieken zijn gericht op duidelijkheid en eenvoud, het labelen van onderdelen en componenten, het opnemen van bijschriften voor de context, het genereren van veelvouden voor vergelijking en het herhalen van vragen om de kwaliteit te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld “een gedetailleerd anatomisch diagram van de menselijke hand met gelabelde botten en pezen” maken of “een stapsgewijze visuele tijdlijn van de Amerikaanse Revolutie met bijschriften bij de scènes”

Ontwikkel je artistieke talent met DALL-E 2

Waar kun je inspiratie opdoen voor je DALL-E 2 creaties?

Inspiratiebronnen voor DALL-E 2 tekstopdrachten en projecten zijn onder andere:

 • Wikipedia-artikelen over de onderwerpen waarvoor je afbeeldingen wilt maken
 • Kunstgeschiedenisboeken over verschillende tijdperken of stijlen
 • Design inspiratie sites met producten, afbeeldingen en visuals
 • Royalty-vrije fotosites om ideeën op te doen voor fotografische concepten
 • Beeldzoekmachines voor algemene visuele inspiratie
 • Surfen op subreddits zoals r/Art, r/DesignPorn, voor prikkels
 • Sociale media sites zoals Pinterest en Instagram of twitter

De sleutel is om jezelf voortdurend bloot te stellen aan nieuwe ideeën, stijlen en visuele prikkels die je kunt vertalen naar DALL-E 2 prompts en generaties.

Effectief brainstormen: methoden voor het genereren van prompts en projecten

Technieken voor het vinden van nieuwe DALL-E 2 tekstpromoties en projecten zijn onder andere:

 • Brainstormen door vrije associatie – Schrijf alles op wat in je opkomt
 • Lijstjes maken – onderwerpen, stijlen, kenmerken en eigenschappen opschrijven
 • Mindmapping – Organiseer verwante concepten visueel op een kaart
 • Vragen stellen – jezelf afvragen “wie?”, “wat?”, “hoe?
 • Samengestelde prompttechnieken – Combineer meerdere ideeën in één prompt
 • Onderzoek naar interessante concepten – Lees artikelen over de onderwerpen die je wilt genereren
 • Doe het stap voor stap – Splits grote projecten op in eenvoudige prompts die je afzonderlijk kunt genereren en vervolgens kunt combineren

Maak je geen zorgen als je eerste pogingen met DALL-E 2 wat onhandig of afgezaagd lijken. Zoals met elk nieuw creatief hulpmiddel kost het tijd om eraan te wennen en een intuïtie te ontwikkelen. Maar met regelmatige oefening zul je steeds beter in staat zijn originele en krachtige ideeën te bedenken.

Inspiratie komt niet altijd spontaan, hoe briljant je ook bent! Je moet je fantasie voeden door jezelf bloot te stellen aan nieuwe bronnen van ideeën – boeken lezen over onverwachte onderwerpen, ongewone beelden scannen, de wereld om je heen met frisse ogen bekijken. En als je op zoek gaat naar ideeën voor DALL-E 2, probeer dan verschillende technieken om je creativiteit te stimuleren, zoals het maken van lijsten met vrije associaties, het combineren van verre concepten of het aanpassen van bestaande aanwijzingen.

Na verloop van tijd en oefening zal het ontwikkelen van creatieve aanwijzingen en projecten met DALL-E 2 steeds vanzelfsprekender worden. Maar vergeet nooit je fantasie te blijven voeden en te spelen met het creatieve proces zelf. Dit is de beste manier om een geïnspireerde en effectieve DALL-E 2-gebruiker te worden!

Is DALL-E 2 gratis?

Helaas niet helemaal, DALL-E 2 heeft een op credits gebaseerde prijsstructuur. Een vooraf bepaald aantal credits wordt aan nieuwe gebruikers gegeven voor het maken, wijzigen of variëren van foto's. In tegenstelling tot wijziging en variatie, resulteert generatie in vier beelden voor één credit. Credits kunnen worden toegevoegd in stappen van $15, of ze kunnen maandelijks worden opgeladen tegen een tarief van $15 de tweede maand en $50 de eerste.

KostenCreditsAantal beelden
Eerste maandGRATIS50200
Elke volgende maandGRATIS1560
Extra kredietpakketten15 $115460

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *