10 exempel på Prompts Midjourney för en motiverande logotyp

Välkommen till vår blogg om artificiell intelligens och bildskapande. Idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss särskilt varmt om hjärtat: ”Midjourney promp för motiverande logotyper”. Ja, du läste rätt! Vi har testat dessa prompts åt dig och vi är redo att dela med oss av vår erfarenhet. Låt oss förklara med några få ord. Midjourney är ett AI-verktyg som skapar bilder från användarens input, liknande DALL-E. Nyckelelementet i uppmaningen är ord eller fraser som beskriver den bild du vill ha. Ju mer specifika adjektiv och beskrivande substantiv, desto mer unika bilder skapas. Omvänt kommer enkla substantiv eller adjektiv att resultera i enklare bilder. Föreställ dig nu att du vill skapa en motiverande logotyp för ditt företag eller personliga varumärke. Du kanske vill ha en logotyp som representerar styrka, mod, innovation, inspiration eller något annat koncept som motiverar dig och inspirerar dina kunder. Tja, med Midjourney kan du! Och vi ska visa dig hur. Luta dig tillbaka, ta en kopp te (eller kaffe, beroende på vad du föredrar) och gör dig redo att bli inspirerad. Vi hoppas att du är redo att lägga till en bra dos humor till din dag, för vi strävar efter att få dig att le medan du lär dig. Låt oss komma igång!

Exempel på uppmaning från Midjourney: motiverande logotyp

Logotyp med inspirerande, kungligt och kraftfullt lejonvapen i brinnande guld

Prompt som används : ”inspiring lion crest logo, regal, powerful, burning gold, minimal style, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en inspirerande, kunglig och kraftfull lejonkammar-logotyp i brinnande guld i en minimalistisk stil med ett bildförhållande på 1:1. Ordet ”inspirerande” ger logotypen ett motiverande element.

Vibrerande, abstrakt och geometrisk sol-logotyp i djärva färger

Prompt används : ”vibrant sun rising, abstract, geometric logo, bold colors, –ar 1:1” Denna uppmaning beskriver en livfull, abstrakt och geometrisk sollogotyp med djärva färger. Den stigande solen är en vanlig symbol för motivation, hopp och förnyelse.

Stark monokrom bergstoppslogotyp i en minimalistisk, modern stil

Prompt används : ”strong mountain peak logo, monochrome, minimalist, modern design, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en stark monokrom bergstoppslogotyp i en minimalistisk, modern stil. Berget är en symbol för styrka och uthållighet, vilket kan vara motiverande.

Stor svartvit knytnäve-logotyp i stencilstil

Prompt använd : ”bold fist, power, freedom, black and white, stencil style, –ar 1:1” Denna uppmaning beskriver en djärv svartvit knytnäve i stencilstil, som symboliserar makt och frihet. Det är en vanlig symbol för motstånd och motivation.

Stiliserad fenixlogotyp i flammande färger

Prompt används : ”stylized phoenix logo, rebirth, flame colors, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en stiliserad fenixlogotyp i flamfärger. Fenix är en symbol för pånyttfödelse och motståndskraft, vilket kan vara mycket motiverande.

Logotyp av en minimalistisk stigande pil i blågrön färg

Prompt används : ”minimalist arrow upward, progress, teal, clean lines, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en minimalistisk logotyp med en uppåtriktad pil i blågrön färg. En uppåtriktad pil är en vanlig symbol för framsteg och motivation.

Logotyp av en enkel glödlampa i gult i skissartad stil

Prompt används : ”simple light bulb, creativity, yellow, sketch style, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en enkel gul glödlampslogotyp i skissstil. Glödlampan är en vanlig symbol för kreativitet och idéer, vilket kan vara motiverande.

Logotyp av en abstrakt mänsklig figur som hoppar i flerfärgad färg

Prompt används : ”abstract human silhouette leaping, joy, multicolor, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en logotyp av en abstrakt mänsklig figur som hoppar i flera färger. Hoppet är en symbol för glädje och entusiasm, vilket kan vara motiverande.

Stiliserad kompasslogotyp i marinblått i en elegant design

Prompt används : ”stylized compass logo, direction, navy blue, sleek design, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en stiliserad kompasslogotyp i marinblått i en elegant design. Kompassen är en symbol för riktning och syfte, vilket kan vara motiverande.

Logotyp av ett minimalistiskt träd i grönt i en silhuettstil

Prompt används : ”minimalist tree, growth, green, silhouette style, –ar 1:1” Denna prompt beskriver en minimalistisk trädlogotyp i grön silhuettstil. Trädet är en symbol för tillväxt och utveckling, vilket kan vara motiverande.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *