10 exempel på Prompts Midjourney för spelkort

Exempel på uppmaning från Midjourney: spelkort

Ett traditionellt kortspel på en privat klubb

Prompt som används : ”Vintage poker cards, scattered, whiskey glass, cigar smoke, dimly lit, mahogany table” Denna prompt skapar en bild av en gammaldags kortlek utspridd på ett mahognybord, med ett glas whisky och cigarrök i en dämpad atmosfär. Syftet är att skapa en atmosfär av ett traditionellt kortspel på en privat klubb.

Bild inspirerad av klassikern ”Alice i Underlandet”

Prompt används : ”Alice in Wonderland, Queen of Hearts, playing card soldiers, vibrant colors, surreal, fairy tale” Denna prompt skapar en bild inspirerad av klassikern ”Alice i Underlandet” med hjärter dam, spelkortssoldater, ljusa färger och en surrealistisk sagostämning.

Artistisk bild av ett fint konstruerat korthus

Prompt används : ”Card castle, fragile balance, soft lighting, sepia tones, –s 750” Denna prompt skapar en konstnärlig bild av ett korthus med känslig balans, mjukt ljus och sepiatoner. Parametern –s 750 används för att skapa en bild med en upplösning på 750 pixlar.

Mystisk tarotläsningsscen

Prompt används : ”Tarot cards, mystic, candles, crystal ball, dark room, moonlight, –ar 16:9” Denna prompt skapar en mystisk tarotläsningsscen med tarotkort, ljus, en kristallkula, ett mörkt rum upplyst av månsken. Parametern –ar 16:9 används för att skapa en widescreen-bild.

Bild av Jokern i tecknad stil

Prompt som används : ”Joker card, sinister smile, green and purple, comic style illustration, –style raw” Denna prompt skapar en bild av jokern med ett olycksbådande leende, gröna och lila färger, i en grov serietidningsillustrationsstil.

Dramatisk scen från ett pokerspel med höga insatser

Prompt används : ”Poker game, high stakes, tension, focus on hands, chips pile, green felt table, –q 2” Denna prompt skapar en dramatisk pokerscen med höga insatser, påtaglig spänning, fokus på spelarnas händer, en stapel marker och ett grönt filtbord. Parametern –q 2 används för att öka detaljnivån i bilden.

Nostalgisk skildring av att spela patiens på en gammal PC

Prompt som används : ”Solitaire game, computer screen, 90s aesthetic, pixel art, –ar 4:3” Denna prompt skapar en nostalgisk representation av patiensspelet på en gammal PC med en datorskärm, en 90-tals estetik och en pixelart-stil. Parametern –ar 4:3 används för att skapa en bild med bildförhållandet 4:3.

Dramatisk, filmisk bild av en korthand

Prompt används : ”Hand of cards, blurred background, focus on ace of spades, film noir style, black and white, –s 500” Denna prompt skapar en dramatisk, filmisk bild av en korthand med en suddig bakgrund, med fokus på spader ess, film noir-stil i svartvitt. Parametern –s 500 används för att skapa en bild med en upplösning på 500 pixlar.

Surrealistisk bild av spelkort som regnar ner från himlen

Prompt används : ”Playing cards rain, surreal, colorful, –style raw, –q 2” Denna prompt skapar en surrealistisk bild av spelkort som regnar från himlen med ljusa färger i en rå stil. Parametrarna –style raw och –q 2 används för att skapa en bild med rå stil och hög detaljnivå.

Nostalgisk sommarscen i stil med Norman Rockwell

Prompt används : ”Children playing cards, summer afternoon, tree shade, iced lemonade, Norman Rockwell style” Denna prompt skapar en nostalgisk sommarscen med barn som spelar kort i skuggan av ett träd och dricker iskall lemonad, i stil med konstnären Norman Rockwell.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *